Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2013

vogule
Reposted fromiminlove iminlove viamefir mefir

October 31 2013

vogule
5283 b0a8 390
Reposted frominherownway inherownway viamefir mefir
Sponsored post
feedback2020-admin
vogule
6079 6f80 390
Reposted fromdecepcion decepcion viamefir mefir
vogule
ok, ok I am kinda looking forward to snowy weather.
Reposted fromMoonTide MoonTide viawhite-raven white-raven
vogule
4684 8a80 390
vogule
Reposted fromsmorzando smorzando viawhite-raven white-raven
HelenaAdriana
Reposted fromweheartit weheartit viawhite-raven white-raven
2133 afec

mvtk42:

monkeysaysficus:

hey, whatcha doing? are these the internets? can I internet too?

This seems familiar…

vogule
Gdybym całował Cię przez cały dzień każdego dnia przez resztę życia, to też nie byłoby dość.
— Nora Roberts
Reposted fromCheaven Cheaven viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
vogule
Jesteś ryzykiem, które zawsze podejmę.
— Ellie Goulding
vogule
Jeśli facet kiedykolwiek powie Ci abyś nie paliła lub nie piła, wiedz, że na pewno mu zależy.
vogule
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
vogule
Zarezerwowany dla mnie. Pachnie mną. Nie szuka innej.
vogule
8404 843c 390
5687 d61e 390

dionnelips:

When I get excited about something my friend has no interest in.

Reposted fromqweety qweety viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
vogule
9912 3cd3 390
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viaRyanGosling RyanGosling
vogule
8703 8c9c 390
Reposted frommonsoon monsoon viamahoniova mahoniova
vogule
0307 102f 390
Reposted fromalcohoolic alcohoolic

September 13 2013

vogule
5018 9a42 390
Reposted fromdailylife dailylife viapimpmyheart pimpmyheart
vogule

Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viakochamcie kochamcie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...