Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2013

vogule
7312 325a 390
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viakochamcie kochamcie
vogule
9294 8373 390
tramwaj, 27 XI, RÓB WIĘCEJ RZECZY, KTÓRE CIĘ USZCZĘŚLIWIAJĄ
Reposted fromholdyourbreath holdyourbreath viakochamcie kochamcie
vogule
8554 0201 390
Reposted fromocks ocks viakochamcie kochamcie
vogule
1194 918b 390
Reposted fromCiaamciaramcia Ciaamciaramcia viakochamcie kochamcie
vogule


Ugh, I want to marry/be/befriend Beyoncé.
Reposted fromshampain shampain viakochamcie kochamcie
vogule
vogule
7430 dfb0 390
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viakochamcie kochamcie
vogule
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viakochamcie kochamcie
vogule
5201 7988 390
Reposted fromretaliate retaliate viakochamcie kochamcie
vogule
0317 13d9 390
piątek, rynek we Wrocławiu! :)
vogule
0214 29ea 390
Reposted fromaggape aggape viakochamcie kochamcie
vogule
3473 c90b 390
fb.com
Ulice Wrocławia wiedzą wszystko o priorytetach.
Reposted fromidzsobie idzsobie viakochamcie kochamcie
vogule
9077 9709 390
Reposted fromdusz dusz viakochamcie kochamcie
vogule
Każdego jebanego dnia myślę o Tobie.
— I nie przestanę.
Reposted fromgrubsonsynu grubsonsynu viakochamcie kochamcie
vogule
6710 33f1 390
Reposted fromowlvision owlvision viakochamcie kochamcie
vogule
7263 2d33 390
stawiam na 90% w moim wypadku :>
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viakochamcie kochamcie
vogule
- Masz w domu coś z Apple?
- Tak. Kompot.
Reposted fromscorpix scorpix viakochamcie kochamcie
vogule
1664 76c9 390
Reposted fromwhoever whoever viakochamcie kochamcie
vogule
6 przykazań miłości : 
                  pisz
                  dzwoń 
                 kochaj
                  tęsknij 
                 bądź
            i nie zdradzaj
— starocia z szuflady
Reposted frommononok mononok viakochamcie kochamcie
vogule
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl